Tule vabatahtlikuks

Tervitus, hea AHHAA sõber!

Kas oled mõelnud, mis toimub Eesti suurima teaduskeskuse telgitagustes ja kuidas jõuavad teaduse elamused inimesteni? Kas tahaksid teada?

Siin on sinu võimalus! Tule ja osale vabatahtlikuna juba septembri lõpus toimuval üritustesarjal Teadlaste Öö Festival 2012 (TÖF).

Millal?

23.-30. september 2012

Mis?

Teadusfestival koosneb kaasahaaravatest teaduskohvikutest, viktoriinidest, näitustest, töötubadest, loengutest, avalikest debattidest, konverentsidest, konkurssidest ning salajaste teaduslaborite külastamisest. Festivali kulminatsiooniks on reedel, 28. septembril toimuv üleeuroopaline Teadlaste Öö, mil kõik huvilised võivad uudistada oma riigis tegutsevaid teadlasi, külastada nende töökohti ning küsida nende arvamust igapäevaste meid ümbritsevate nähtuste ja protsesside kohta.

 

[embedplusvideo height="365" width="450" standard="http://www.youtube.com/v/BhLba-Y70bc?fs=1" vars="ytid=BhLba-Y70bc&width=450&height=365&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=" id="ep3554" /]

 

Miks otsib AHHAA vabatahtlike?

AHHAA teaduskeskus on Baltikumi suurim teaduse interaktiivse vahendamisega tegelev asutus. Meie missiooniks on väärtustada õppimist pakkudes kõigile avastamisrõõmu. Kaasates rohkem inimesi sellesse protsessi, anname võimaluse viia oma sõnum veelgi kaugemale. AHHAA soovib luua avatud keskkonna kogemuspõhise õppe vahendamiseks ning panustada kogukonna mitmekülgsesse kaasamisse. Vabatahtlik on seejuures oluline lüli, kandes edasi AHHAA väärtusi ja ideid ning aidates muuta teaduskeskuse tegevused veelgi mitmekülgsemaks.

Kes on AHHAA vabatahtlikud?

AHHAA vabatahtlikud on inimesed, kellel on suur soov panustada oma vaba aja, teadmiste, kogemuste ning oskustega AHHAA erinevatesse tegevustesse. Ahhaa vabatahtlikku iseloomustab:
● positiivne ning avatud ellusuhtumine
● energilisus ja aktiivsus
● algatusvõime
● tahe ja oskus suhelda erinevas vanuses inimestega
● valmidus nii individuaal- kui meeskonnatööks
● vastutustundlikkus ja kohusetunne
● õpihimulisus
● soov esindada AHHAA teaduskeskust ja selle eesmärke
● huvi teaduse vastu
● sõbralik suhtumine kaasinimestesse
● tahe midagi head ja kasulikku ära teha

Vabatahtlik tegevus TÖF’il

Vabatahtlikke oodatakse panustama järgnevates valdkondades:
● Teadustelgi tegevustes (töötubade läbiviijad, infojagajad, küsitlejad)
● Teaduskohvikute korraldamisel
● Teadusrattal
● Konverentside ja loengute abilistena
● AHHAA telgitagustes assisteerimisel
● Teiste koostööpartnerite tegevustes osalemisel

Mida pakub AHHAA vabatahtlikule?

AHHAA teaduskekus on Eesti ja Baltikumi suurim omalaadne keskus, mis on oma tegevustega pidevalt avalikkuse huvi ja silma all. Vabatahtlikuna kaasa lüües on võimalik ise näha ja kogeda, kuidas toimib ühe teaduskeskuse igapäevaelu ning elamuste sünd. See on ainulaadne võimalus saada isiklik kogemus teaduse interaktiivsel vahendamisel laiemale avalikkusele. Lisaks pakume vabatahtlikule:

 • võimaluse veeta lõbusalt aega AHHAA kollektiivis
 • panna proovile oma kogemused ja oskused suheldes väga erinevate inimestega
 • töö- ja õpikogemust
 • koolitusi ja enesetäiendust
 • omapoolset toetust sisseelamisel ning kogu vabatahtliku tegevuse vältel
 • pidevat infovahetust toimuvate ja tulevaste ürituste kohta
 • soodustusi meie teenuste kasutamisel
 • võimaluse osaleda Teadlaste Öö tänuüritusel Aura veekeskuses
 • hilisemat tagasisidet tehtud töö kohta (vabatahtliku pass*)
 • tunnustust ning esile tõstmist erinevates infokanalites
 • vajadusel soovituskirju CV tarbeks

Vabatahtliku pass on mõeldud vabatahtliku tegevuse käigus saadud teadmiste, oskuste ja kogemuste üles tähendamiseks.Vabatahtliku passi ning üldiselt vabatahtliku tegevuse kohta leiab lisainfot www.vabatahtlikud.ee

Kuidas AHHAA vabatahtlikuks saada?

AHHAA vabatahtlik on vähemalt 15. aastane inimene, kellel on vaba aega ja motivatsiooni teaduskeskuse töös ja tegemistes kaasa lüüa. Vabatahtlik peaks oskama vähemalt ühte võõrkeelt. Kasuks tulevad huvi ja teadmised teaduse erinevates valdkondades.

AHHAA vabatahtlikuks kandideerimisel on vaja saata meile oma CV ning täita alljärgnev lühike küsimustik:

Tere hea vabatahtlikuks kandideerija!

Alljärgnevad küsimused on mõeldud parema ülevaate saamiseks sinu senisest kogemusest ning huvist saada AHHAA vabatahlikuks. Vastata tuleb kõikidele küsimustele (v.a. küsimus 6) esitatud järjekorras. Vastamiseks salvesta vorm oma arvutisse ning saada täidetud küsimustik koos CV-ga aadressile vabatahtlikud@ahhaa.ee

1. Millised on sinu varasemad kogemused vabatahtlikuna?
2. Miks tahad olla AHHAA vabatahtlik?
3. Mida tahaksid AHHAA vabatahtlikuna teha?
4. Mida ootad eelkõige vabatahtliku tööst?
5. Kui sageli ja mis aegadel soovid vabatahtlikuna töötada?
*6. Muu info, mida soovid lisada

Täidetud küsimused koos CV-ga tuleb saata aadressile
vabatahtlikud@ahhaa.ee

Kandideerimise tähtaeg on 5. september 2012