Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikooli Teadlaste Foorumis on 23.-30. septembril avatud näitus "Tudengist sirgub teadlane". Näitusel eksponeeritakse aegade jooksul muuseumi kogudesse jõudnud ülikoolis kasutusel olnud õppevahendeid ja teadusaparatuuri.

Teadlaste Foorum asub TLÜ Astra majas (Narva mnt 25)