RRI superseminar | 3.-4. mai | Teaduskeskus AHHAA | Tartu

Täname kõiki seminaril osalejaid! Järgnevatelt linkidelt saad alla laadida ettekannete lühikokkuvõtte ja lektorite slaidid.


Meie haridus on olukorras, kus võimalusi õppekeskkonna rikastamiseks on rohkem, kui suudetakse tarbida. Muuseumid, koolid, ettevõtted pakuvad koolidele ja haridusasutustele sisult mitmekesiseid enesearendamise võimalusi. 

Paraku on sihtgrupiks väga erinevate vajaduste ja eesmärkidega põlvkonnad. Edukaks osutub organisatsioon, mis kohandab end inimeste , mitte inimesi enda järgi. See tähendab õppimist. Eriti töötajate uuelt põlvkonnalt, kelle potentsiaali maksimaalne rakendamine on talendisõja tandril ellujäämise küsimus. 

Teaduskeskus AHHAA kutsub osalema superseminaril, mis annab vastuseid küsimustele nii hariduspoliitikast kui ka teaduse, hariduse ja kodanikuühiskonna ühistest jõupingutustest paremate õppetingimuste loomisel ning elluviimisel.

Seminaril näidatakse, milliseid jõupingutusi vajab haridus, et läbi õppimise kasvaksid need kodanikud, kes on valmis täitma vastutustundlikku rolli nii haridus- kui tööelus ja on valmis innovatiivseteks lahendusteks ühiskonna hüvanguks. 

Ootame seminarile huvi-, üld- ja kutsehariduse eestvedajaid, õpetajaid, kodanikuliikumiste eestvedajaid, sotsiaalsete ettevõtete eestvedajaid, teadlasi ja teaduse populariseerijaid, ettevõtjaid, tehnoloogiapõhiste ettevõttete esindajaid ja poliitikakujundajaid. 

Seminari eesmärk on teha nähtavaks ja defineerida vastutustundliku teadustegevuse ja innovatsiooni mõtteviisi edasikandmise võimalused läbi parimate praktikate tänases Euroopas ning Eestis. 

Konverents on tasuta! Registreerimisvorm asub lehe jaluses.

Lae kava alla siit.


AJAKAVA 

Teisipäev, 3. mai 

10:00 -10:30 Tervituskohv ja registreerumine mõttekodadesse

10:30-12:30 I sessioon - Miks on tarvis muutusi koostöös teaduse, hariduse, ettevõtete ja kodanike vahel?

Modereerib Arko Olesk

Kõnelejad: Liina Vaher (Teaduskeskus AHHAA), Rosina Malagrida (la Caixa, Hispaania), Terje Tuisk (Eesti Teadusagentuur)

12.45-13:30 Mõttekojad: 

 • Milliseid muutusi taotleb kodanikuühiskond täna? (Anna Karolin, SpeakSmart)
 • Milliseid muutusi vajab haridus täna ja homme? (Margus Saks, Tulevikuhariduse PIRN)
 • Mida oodatakse teaduselt? (Emanuele Bardone, Tartu Ülikool)
 • Millised kitsaskohad on teadmusmahukatel ettevõtetel? (Toomas Danneberg, Teenusmajanduse Koda)
 • Mida oodatakse teaduskeskustelt ja muuseumidelt vastutustundliku ja innovatiivse mõtlemise kujundamisel? (Helin Haga, Teaduskeskus AHHAA)

13:30 Lõuna 

14:30-16:00 II sessioon - Kuidas aidata elukestvalt mõista vastutustundlikku ja innovatiivset mõtteviisi? Millised on tänased praktikad?  Modereerib Arko Olesk

Kõnelejad: Margus Pedaste (Tartu Ülikool), Prof. Bulent Cavas (Dokuz Eylul University, Türgi), Sheena Laursen (Experimentarium, Taani)

16:00-16:30 Kohvipaus 

16.30-18:00 III sessioon - Kuidas poliitika, teadus, haridus, kodanikualgatused ja ettevõtlus saavad toetada vastutustundlikkuse ja innovatiivsuse kasvu? Modereerib Arko Olesk

Kõnelejad: Ene Ergma, Mart Laidmets (Haridus- ja Teadusministeerium), Kertu Saks (Energia Avastuskeskus)

18.00-19:00 Mõttekojad: 

 • Kuidas kodanikealgatused saavad mõjutada poliitikat, teadust, haridust ja ettevõtlust? (Anna Karolin, SpeakSmart)
 • Kuidas hariduse kvaliteet mõjutab poliitikat, teadust ja kodanikeühiskonda? (Margus Saks, Tulevikuhariduse PIRN)
 • Kuidas teadus/arendus/uuringud mõjutavad haridust, poliitikat ja globaalseid väljakutseid? (Emanuele Bardone, Tartu Ülikool)
 • Milline on teadmistemahuka ettevõtluse roll poliitikakujundamisel, teadusarenduses, hariduses ja ühiskonna heaolus? (Toomas Danneberg, Teenusmajanduse Koda)
 • Millised võimalused panustada teadusse, haridusse, ettevõtlusse ja kodanikeühiskonda on teaduskeskustel ja muuseumidel? (Helin Haga, Teaduskeskus AHHAA)

19:00 AHHAA üllatab!  

20:00 Õhtusöök 

21:00 AHHAA teadusshow 


Kolmapäev, 4. mai 

10:00-11:30 IV sessioon - Milline on olukord tööturul teenusmajandusettevõtete pilgu läbi ja kuidas saab poliitikakujundus, haridus, teadus ja kodanikuühiskond aidata? Modereerib Arko Olesk

Kõnelejad: Uku Varblane (Tartu Ülikool, RAKE), Toomas Danneberg (Teenusmajanduse Koda), Martin Noorkõiv (Domus Dorpatensis)

11:45-12:30 - Mõttekojad: 

 • Millised algatused suurendavad ühiskonna heaolu ja kaasatust? (Anna Karolin, SpeakSmart)
 • Millist tuge vajavad õpetajad ja õpilased? (Margus Saks, Tulevikuhariduse PIRN)
 • Kuidas teadusasutused saavad kaasata teisi ühiskonna gruppe? (Emanuele Bardone, Tartu Ülikool)
 • Kuidas ettevõtted saavad aidata tööoskuste ja hoiakute kujundamisel? (Toomas Danneberg, Teenusmajanduse Koda)
 • Millised võimalused on teaduskeskustel ja muuseumidel osaleda tööjõu kvaliteedi tõstmisel? (Helin Haga, AHHAA teaduskeskus) 

12:30 Lõuna

13:30 Kokkuvõtted mõttekodadest 

14:00 Tänusõnad 

14:30 Seminari lõpp


REGISTREERIMINE:
Registreerimine on lõppenud!

Email again:
Kas soovite tasuta majutust (3.-4. mai)?
Toitlustuseelistus
Kas soovite osalemise eest RRI sertifikaati?