30. märtsil kell 18:30 kutsume noori Genialistide klubisse täiesti teistmoodi teaduskohvikusse! Mis mõjutab tüdrukuid valima karjääri reaalteaduste alal? Kuidas mõjutavad meie igapäevaelu soorollid ja -stereotüübid? Kas palgalõhe on päris mure või pseudoprobleem? 

Teaduskohvik algab klassikalises võtmes - esinejate tutvustamisega, aga edasi võtab hoopis teistsuguse pöörde. Kolm eksperti arutlevad koos külalistega kolmel eri teemal (ehk kolmes erinevas laudkonnas). Lisaks võivad osalejad igal hetkel vahetada laudkonda ja hoopis uuel teemal kaasa mõtlema ja rääkima hakkama!


Tagurpidi teaduskohvikus esinevad-arutlevad:

Hanna-Liisa Soll, matemaatilise statistika eriala tudeng Tartu ülikoolis ja vanemspetsialist Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinistatistika osakonnas. 


Karoli Kapp, kes õpib Tartu Jaan Poska gümnaasiumis, tegeleb väitlusega ja õpetab seda teistelegi huvilistele.


Evelin Smirnov:  endine TNV ja Eesti Õpilasesinduste liidu avaliku poliitika valdkonna liige. Evelin on ka läbi viinud naistevastase ja lähisuhtevägivalla alaseid infotunde.

Tagurpidi teaduskohvik toimub projekti HYPATIA raames.