Tartus Dorpati Konverentsi-keskuses, Baeri saalis, 8.9.2009 kell 18.00 esineb Tartu Ülikooli bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse FIBIR kutsel loenguga Amotz Zahavi.

Tark mees Taskus - ettekanne AHHAA keskuse Cafe Scientifique raames: "The handicap principle and its implications to human signaling and altruism”.
Amotz Zahavi – mees, kes leidis raiskamisele ja eputamisele evolutsioonilise seletuse!

8. ja 9. septembril esineb Tartus loengutega Tel-Avivi ülikooli emeriitprofessor Amotz Zahavi, kelle ideed kulukatest signaalidest on muutnud kaasaja arusaamu biokommunikatsiooni olemusest.
Oma peateoses «Liikide tekkimine» (1859) käsitles Charles Darwin liikide kujunemist loodusliku valiku alusel. Esmalt keskendus ta tunnustele, mis andsid elusolenditele mingi eelise teiste omasuguste ees, et võistelda liigikaaslastega, ellu jääda kohtumisel teiste eluvormidega ning tulla toime keskkonnamõjudega. Hiljem, uurides loodusliku valiku ulatust, pühendas Darwin raamatus «Inimese põlvnemine ja suguline valik» (1881) tähelepanu sugulisele valikule.
Murdepunkt sugulise valiku teooria lahtiseletamiseks saabus 1975. aastal, mil Iisraeli zooloog Amotz Zahavi avaldas ajakirjas Journal of Theoretical Biology artikli pealkirjaga «Mate selection – a selection for a handicap» (Paarilise valik – edemuse valik). Zahavi esitas artiklis kulukate sootunnuste evolutsioonile põhjenduse, mis on sarnane inimühiskonnas levinud pillamisele ja raiskamisele. Mõlemal juhul on tegu isendi kvaliteedi kuluka reklaamimisega.
Zahavi näitas, et kulutused ilutsemisele (nt paabulinnu saba) ja pillamisele (nt luksuskaubad) võivad olla nende signaalide saatjatele ja vastuvõtjatele kasulikud. Võime kulutada ressursse ohtlikule ja ebapraktilisele toretsemisele on signaaliks nende ressursside omamise kohta.
Zahavi ideed on täitnud olulise lünga Darwini sugulise valiku teoorias, seletades ära, mis kasu saavad emased kõige kulukamate ornamentidega paarilisi eelistades. Peale bioloogia on kuluka signaliseerimise printsiibil oluline roll ka psühholoogia, sotsiaalteaduste, meditsiini ning keskkonnateaduste evolutsioonilistes harudes.
Amotz Zahavi viibib Eestis Tartu Ülikooli ja bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse FIBIR kutsel. Lisainfo: www.fibir.ut.ee

Peeter Hõrak
loomade füsioloogilise ökoloogia professor
Ivar Puura
tippkeskuse FIBIR haridus- ja teavitustegevuse koordinaator