TÜ Raamatukogu Teaduskeskuse ja AHHAA Teaduskeskuse kutsel esinevad 14. oktoobril kell 18 Tartus Dorpati Konverentsikeskuse Struve saalis bioinformaatika professorid Denis Thieffry ja Jaak Vilo.

Teaduskohvik võtab seekord luubi alla bioloogia ränis. Räni on materjal, millele tugineb kogu tänapäevane info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Life in Silico - elu ränis - see on miski, mis just teaduskohvikus saab oma seletuse.

Professorid soovivad teaduskohvikus näidata, kuidas bioloogid koguvad tänapäeval suuremahulisi andmeid ning kuidas nende põhjal analüüsida geenide koostööd läbi dünaamiliste protsesside raku sees ning rakkude vahel. Mõlemad professorid on antud valdkondade eksperdid ning illustreerivad loenguid 2D ja 3D piltidega geenidest, rakkudest ja paljust muust.

Bioinformaatika (Bioinformatics, Computational Biology) on mitmest teadusharust koosnev uurimisvaldkond, mille peamiseks eesmärgiks on arvutuslike meetodite väljatöötamine bioloogiliste ülesannete uurimiseks. Sisuliselt tähendab see bioloogiliste probleemide lahendamist informaatika meetodite abil. On palju põhjuseid, miks arvutit kasutatakse bioloogiliste ja meditsiiniliste põhjuste lahendamisel. Üheks põhjuseks on andmete säilivus. Laiemas tõlgenduses on bioinformaatika seotud ka andmebaaside ja programmide haldamise ja kasutamisega ning selle kasutuse bioloogidele lihtsaks ja arusaadavaks tegemisega.

Räni on üks peamisi materjale, mida kasutatakse tänapäevaste mikrokiipide ja teiste pooljuhtelemetide tootmiseks. Sellest ainest sõltub taimede struktuurne tugevus ja see on maakoores hulga poolest teisel kohal. Räni leidub peaaegu igas inimese rakus ning paljude loomade ja taimede jaoks on see hädavajalik aine, mis tagab nende stabiilse kuju.

Professor Denis Thieffry ja professor Jaak Vilo annavad ülevaate oma töödest bioinformaatika vallas ning räägivad matemaatika, bioinformaatika ja molekulaarbioloogia omavahelistest seostest. Professor Denis Thieffry Prantsusmaalt (Vahemere Marseille Ülikool) uurib bioinformaatikat ja arengubioloogiat, professor Jaak Vilo (Tartu Ülikool) erialaks on bioinformaatika, bioloogiliste probleemide lahendamine arvutuslike meetodite abil. 1999. aasta kevadest töötab ta Euroopa Bioinformaatika Instituudis (European Molecular Biology Laboratories EMBL) teadlasena. Tema huvialadeks on algoritmide väljatöötamine stringianalüüsi, masinõppimise ja "data mining"-u valdkondades.

Lisainfo: Sabine Brauckmann, TÜ Raamatukogu Teaduskeskuse vanemteadur ja Katrin Jäme, tel 51 56 766 katrin.jame@ahhaa.ee