Konkursi võitjad on selgunud!

Noorem vanuserühm: Ursula Ilves (7a)
Keskmine vanuserühm: Oliver Hainsalu (16a)
Vanem vanuserühm: Piia Põldmaa (37a)

Konkursi tingimused olid:
Mida sa mõtled, kui kuuled sõna „teadlane“?
Kus peitub teaduse vaim?
Mida sinu jaoks tähendab "teadustöö"?
Osale Teadlaste Öö ametliku plakati loomisel – AHHAA konkursil "Teadlaste Öö poster 2010"

Tähtaeg

Saatke oma võistlusposter koos andmetega (nimi, aadress, telefon, e-mail, vanus, kool, klass, kas oled käinud kunstikoolis, juhendaja nimi) digitaalsel kujul hiljemalt 21. septembriks 2009 kas:
1. e-posti aadressile: info@ahhaa.ee
2. või laadige pilt otse üles järgmisel aadressil:
piltide laadimine
3. pildi võib tuua ka meie näituse kassasse või saata postiga aadressil: Ringtee 75H, 50501 Tartu, SA Teaduskeskus AHHAA

Konkursi tingimused:

Plakati mõõtmed:
• suurus: 297 × 420 mm (A3 formaadis - horisontaalne või vertikaalne) • punktitihedusega 300 dpi
• maht: maksimaalselt 3 MB
• formaadid:. jpg, või. bmp või. tif
• failinimi peab koosnema kunstnikunimest (nt: "mari.tamm")
• veebi kaudu esitatava posteri lühem külg peab olema vähemalt 1000 punkti ja pikem külg alla 3500 punkti

Võistlus toimub kolmes vanuserühmas:
1. kuni 12-aastased
2. 13 – 18-aastased
3. 19-aastased ja vanemad

Konkurss on avatud kõikidele üksikisikutele. Alaealiste puhul ootame ka vanemate (või eestkostja) kohustuslikku luba tööde avaldamiseks ja levitamiseks korraldajate poolt.
Saadetud töö peab olema autori isiklik looming, autoriõiguse vaidluste korral AHHAA vastutust ei kanna. Konkursil osalejad annavad AHHAA-le oma nõusoleku kasutada tööd Teadlaste Ööga seotud üritustel.

Kui kõik materjalid on laekunud, valib žürii välja igast vanuserühmast kolm paremat. Sobivad postrid eksponeeritakse näitusel, mis toimub Teadlaste Öö ajal, 25. septembril 2009.

Postrikonkursile laekunud tööd

Auhinnad

Iga vanuserühma 1. koht: televiisor 2. koht: mobiiltelefon 3. koht: ajakirja „Tarkade klubi“ aastatellimus

Plakatikonkursi absoluutne võitja osaleb rahvusvahelisel konkursil "Teadlaste Öö poster 2010 ", mille korraldab Euroopa Komisjon.

Siin saad vaadata, mis toimus eelmise aasta Teadlaste Ööl
Euroopas: ec.europa.eu/research/researchersineurope/events/researchersnight08/index_en.htm
Eestis: www.ahhaa.ee/et/teadlaste_oo_2008