Kuni 15. oktoobrini 2013 ootab noorte leiutajate riiklik konkurss kõigi 1.–12. klassi õpilaste nutikaid ideid, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme või kitsaskohti.

Konkreetset teemat esitatavatele leiutistele sõnastatud ei ole – peaasi, et tegemist oleks ideega, mis lahendab mõnd igapäevaelu probleemi. 2012. aastal saatsid noored leiutajad konkursile 620 ideed, aastate jooksul on leidlikke ideid kogunenud juba ligi 4000.

Konkursi peakorraldaja Margit Lehis õhutab õpilasi märkama probleeme enda ümber. „Meie konkursile laekunud tööd on pakkunud lahendusi näiteks erinevate liiklusohutuse, ühistranspordi kasutamise ja koolielu ning paljude teiste asjadega seotud probleemidele, millega lapsed igapäevaselt kokku puutuvad. Lahenduste leidmiseks kasutatakse sageli uue tehnoloogia võimalusi,“ tõi Lehis näiteks.

Konkursile tuleb esitada leiutise joonis ja kirjeldus. Konkursitöid hinnatakse kolmes vanuseastmes (1.–4., 5.–9., 10.–12. klass), igas veidi erinevad nõudmised konkursitöödele.

Konkursi auhinnafond on 25 950 eurot – preemiad ootavad parimaid leiutajaid, nende juhendajaid ja edukaimat kooli. Lisaks rahalistele preemiatele ootab tublimaid 4.–9. klassi leiutajaid võimalus võtta osa leiutajate talvekoolist, mis toimub 2014. aasta jaanuari alguses. Õpilasleiutajate riikliku konkursi parimaid autasustatakse 6. detsembril Tallinna Teletornis.

Noorte leiutajate konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, rahastab Haridus- ja teadusministeerium, lisaks peaauhindadele annavad nutikatele leiutajatele eriauhindu Energia Avastuskeskus, AHHAA teaduskeskus ja Eesti Ameerika Suursaatkond.

Konkursi tingimused ja muu info leiate konkursi kodulehelt: http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilasleiutajate-konkurss/