KONKURSI TEEMA „AITAME ABIVAJAJAID“

Konkursile esitatakse leiutised kolmes vanuserühmas:
1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass
Konkursi auhinnafond on 400 000 krooni. Lisaks tublidele leiutajatele saavad preemiaid ka parimate tööde juhendajad ning parimaid tulemusi näidanud kool.

NÕUDED TÖÖLE

Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja aitama mõnda abivajajat. Kõige vanema vanuserühma idee peaks olema ka reaalselt teostatav.

 • Leiutis peab lahendama mõne abivajaja probleeme (olgu abivajajaiks siis kas vanurid, puuetega inimesed, bussi- või trammijuhid, pereliikmed või kes iganes).
 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus). Märkida töö tagaküljele
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul.
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Konkursitööd tuleb esitada nii elektrooniliselt kui ka paberil. Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil archimedes.ee/konkursid

Tähelepanu! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mille kohta on täidetud elektrooniline osalemisvorm.

MIDA JA KUIDAS ESITADA?

Mida esitada:

 1. Leiutise joonis või joonistus. Esitada nii elektrooniliselt kui paberil.

  Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3.

  Paberil esitatava konkursitöö tagumisele küljele tuleb märkida töö pealkiri, autori andmed (nimi, kool, klass, postiaadress, e-posti aadress ja telefon; kui juhendaja on olemas, siis juhendaja nimi, töökoht, e-posti aadress ja telefon.

  Elektrooniliseks esitamiseks
  a) võid skaneerida oma joonise arvutisse ja siis saadud faili osalusvormi kaudu esitada
  b) teha oma joonisest digifoto, salvestada selle oma arvutisse ja siis saadud faili osalusvormi kaudu esitada

 2. Leiutise kirjeldus, mille maht on 1 kuni 4 A4 lehekülge (esitada nii elektrooniliselt kui paberil):
  • 1.–4. klassi õpilased kirjeldavad, et kes on need abivajajad, kellele leiutis on mõeldud
   ning missugust probleemi aitab leiutis neil lahendada.
   Kirjelduse juurde lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja
   kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
  • 5.–9. klassi õpilased kirjeldavad, et kes on need abivajajad, kellele leiutis on
   mõeldud, missugust probleemi aitab leiutis neil lahendada ning kuidas leiutis töötab.
   Kirjelduse juurde lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja
   kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
  • 10.–12. klassi õpilased kirjeldavad abivajajate sihtgruppi, leiutisega lahendatavat
   probleemi ning leiutise tööpõhimõtet detailselt. Leiutis peab olema teostatav ja tal peab
   olema praktiline väljund.

   Kirjelduse juurde lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja
   kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).

 3. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada võimalusel elektrooniliselt, aga võib ka paberil.
  Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel.
  Kui juhendajal on rohkem kui üks juhendatav, võib arvamuse saata kõigile töödele korraga (näiteks kui saadetakse kogu klassi tööd korraga). Arvamuses peab olema märgitud, kelle töö kohta (kõigi autorite andmed ja tööde pealkirjad) arvamus on koostatud.
  Juhendaja andmed peavad olema sisestatud ka elektroonilisse osalusvormi.
 4. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel,
  arvutiprogramm vms).

ESITAMINE:

Elektrooniliselt esitatavad materjalid (leiutise joonise fail, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus ja
vajadusel lisamaterjal) laetakse üles konkursi osalusvormi täitmise leheküljelt archimedes.ee/konkursid
Kõigepealt pead ennast süsteemi kasutajaks registreerima. Seejärel saadetakse Sinu e-postile parool,
mille abil saad süsteemi Sisse logida ja hakata oma andmeid sisestama. Sisse logida saad ka IDkaardiga.
Paberil esitatavad materjalid (leiutise joonis, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus juhul, kui seda ei
ole esitatud elektrooniliselt) tuleb saata aadressile:

Noorte leiutajate riiklik konkurss
Sihtasutus Archimedes
Väike-Turu 8
51013 Tartu

LISAINFO

Info konkursi tingimuste jm olulise kohta leiad archimedes.ee/teadpop
Kui töö esitamisel hätta jääd, siis kirjuta margit.lehis@archimedes.ee või helista
730 0335, 520 3270 (Margit Lehis).

KORRALDAJAD

Konkurssi korraldab sihtasutus Archimedes, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
Toetavad SA Teaduskeskus AHHAA ja Eesti Disainikeskus.