17.-19. augustini toimub Teaduskeskuses AHHAAa rahvusvaheline kohtumine, kus osaleb kokku 15 parimat informaalse ja formaalse hariduse ühendajat Eestist, Rootsist ja Islandilt

Töötoa eesmärgiks on tuua kokku need Teaduskeskuse AHHAA, teaduskeskuse Teknikens Hus (Rootsi) ja Islandi ülikooli meistrid, kes tegelevad oma asutustes haridusprogrammide välja töötamise ja pakkumisega, olles oluliseks koostööpartneriks iga riigi haridussüsteemile.

Iga töötoa päev on pühendatud ühe riigi kogemusele ja parimate praktikate intensiivsele tutvustamisele. Kõik plaanitavad tegevused nõuavad aktiivset kaasalöömist ning osalejad saavad ise õpilaste rolli astuda, kasutades ära teaduskeskuste erivahendeid, AHHAA võimalusterohkeid ruume ja juhendajate üllatavaid vaatenurki. Töötoast ei puudu ka külalisesinejad ning meelelahutusprogramm.

Kohtumise eesmärk on anda kolme riigi ekspertidele võimalus õppida lähinaabrite spetsialistidelt värskeid lähenemisi, luua ühine parimate praktikate kaart, mida iga asutus oma tegevustes hiljem kasutada saaks ja panna alus tugevatele koostöösuhetele, et Põhja- ja Baltimaade informaalse hariduse maastikku tulevikus üheskoos arendada.

Kohtumise teeb võimalikuks AHHAA poolt koordineeritav projekt SciFEAB - Science Facilitation Expertise Across Borders (piirideülene teaduse populariseerimine), mida rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu läbi Norra Koostöö- ja Hariduskeskuse (SIU) poolt juhitava toetusprogrammi Nordplus Horizontal.