Alates 2004 aasta esimesest maist on Eesti Euroopa Liidu täieõiguslik liige.

Elektrooniline ekspositsioon "Euroopa ühendamiskatsed läbi ajaloo" annab sõna ja pildi abil võimaluse tutvuda Euroopa varasemate sõjalis-poliitiliste ühendamispüüdlustega, samuti tänapäeva Euroopa Liidu tekkelooga. Materjal on esitatud 6 ekraanil:

1. Rooma Maailmariik (265e. Kr - 476)
2. Karl Suure riik (768 - 814)
3. 18. sajandi lõpu – 19. sajandi esimese poole Euroopa (1790-ndad - 1840-ndad)
4. Kahe maailmasõja vaheline aeg (1918 - 1939)
5. Natsisaksamaa ja NSV Liidu ühendamiskatsed (1939 - 1950-ndad)
6. Tänapäeva Euroopa Liidu teke ja üldülevaade

NB! Täielikult töötavad need programmid vaid Internet Exploreris, tehnilised põhjused.

NB! Kui programm browseri aknasse ära ei mahu vajuta arvuti klahvile F11.

Esitatud materjal on valitud/teostatud ekspositsiooni autorite (ajaloolaste Villu Tamul – tekst ja Peeter Helme – pildimaterjal) subjektiivsete arusaamade põhjal. Loomulikult on olemas veel palju muid võimalusi Euroopa ühendamisloo ajalooliseks esituseks, mis kõik ootavad realiseerimist edaspidi.

Projekti on toetanud Euroopa Liit.

Autorid:

Tekstid: Villu Tamul
Pildimaterjalid kogus kokku Peeter Helme
Kujundus ja programmeerimine: Taavet Kikas

Näituse teksti- ja pildimaterjal pärineb järgmistest käsitlustest ja netilehekülgedelt:

1. Tiit Aleksejev, Karin Hiiemaa, Tiina Kala jt. (koostaja Helmut Piirimäe) Inimene, ühiskond, kultuur 2: keskaeg ja varauusaeg : XI klassi ajalooõpik. Tallinn : Koolibri, 2000
2. J. Ant, K. Jaanson, O.-M. Klaassen jt. (koostanud K. Jaanson) üldajalugu : XX sajandi alusest kuni 1938 : õpik X klassile Tallinn : Koolibri, 1992
3. Antiigileksikon. 1.-2. kd. Tallinn : Valgus, 1983
4. Peter Connolly. Greece and Rome at War, London: Macdonald, 1981
5. Euroopa ajalugu. (peatoimetaja dr. John Stevenson). Tallinn: Varrak
6. Karin Hiiemaa, Olaf-Mihkel Klaassen, Helmut Piirimäe ... jt. (koostaja Helmut Piirimäe) Inimene, ühiskond, kultuur 3: uusaeg : XI klassi ajalooõpik. Tallinn : Koolibri, 2001
7. Karin Hiiemaa, Olaf-Mihkel Klaassen, Eero Medijäinen, Helmut Piirimäe, Krista Piirimäe, Tiit Rosenberg, Villu Tamul (koostaja Helmut Piirimäe) Maailma ajalugu 1600 - 1918. Teine osa (1815 - 1918). Tallinn: Valgus, 1998
8. Herman Kinder, Werner Hilgemann. Maailma ajalugu esiajast tänapäevani (Maailma ajaloo käsiraamat). Tallinn: Avita
9. Mait Kõiv, Priit Raudkivi. Keskaeg: õpik. Tallinn : Avita, 1996
10. Stephen J. Lee. Euroopa diktatuurid 1918-1945. Tallinn : Kunst, 2002
11. Walter Markov. Grand Empire. Virtue and Vice in the Napoleonic Era. Leipzig: Edition Leipzig, 1990.
12. Bernardine Melchior-Bonnet. La Reévolution 1789-1799. Paris: Larousse, 1984.
13. Paavo Palk. Euroopa ühendamise lugu. Tallinn: Argo, 2003
14. Helmut Piirimäe, Krista Piirimäe, Villu Tamul (koostaja Helmut Piirimäe) Maailma ajalugu 1600 - 1918. Esimene osa (1600 - 1815). Tallinn: Valgus, 1998
15. Mario Rivoire. Napoleon und seine Zeit. Wiesbaden: Vollmer Verlag, 1965.
16. Das Römische Imperium. Geo Epoche - Nr. 5, April 2001
17. Jüri Selirand. Muinas- ja vanaaeg : ajalugu VI klassile. Tallinn : Valgus, 1991
18. Tõnu Tannberg, Mati Laur, Ülle Tarkiainen jt. Uusaeg: 8. klassile Tallinn : Avita, 1998
19. John Warry. Die Kriegskunst der Griechen und Römer. Köln: Buch und Zeit Verlagsgesellschaft mbH, 1981
20. Einar Värä, Tõnu Tannberg, Ago Pajur. Lähiajalugu 9. klassile Tallinn : Avita, 1999

www.the-colosseum.net
www.markaurel.de
www.roman-empire.net
www.imperiumromanum.com
www.spacedaily.com
www.historywiz.com
www.videofact.com
www.aspipes.owww.dhm.de/lemorg/images
www.zum.de
www.aeiou.at europa.eu.int
www.romanum.de
www.wissen.swr.de