Junior FIRST® LEGO® League (Jr.FLL®) on praktiliste oskuste programm 6-9 aasta vanustele lastele. Eesmärk on tekitada ja arendada huvi teaduse ja ehitamise vastu ning panna nad mõtlema selle üle, kuidas teadus ja tehnoloogia meie maailma mõjutavad. Igal hooajal korraldatakse võistlus, mille läbimine eeldab uurimistegevust, kriitilist mõtlemisoskust ja kujutlusvõimet. Meeskonnaliikmed ehitavad juhendajate abiga LEGO elementidest ja motoriseeritud osadest mudeli ning esitavad oma ideed ülevaatamiseks.

Võistlusel on igal aastal uus põnev teema ja see koosneb kahest peamisest osast: LEGO mudelist ja Näita Mind plakatist.

Meeskondades on 2-6 last ning vähemalt kaks täiskasvanud juhendajat. Hooaja jooksul meeskonnad:

  • viivad läbi uurimistöö antud hooaja teema kohta.
  • ehitavad võistluse juhendit kasutades LEGO mudeli, millel on nii lihtelementidest osa kui ka motoriseeritud osa.
  • demonstreerivad oma avastusi Näita Mind plakatil.

Paljude meeskondade jaoks on nende suure töö kulminatsioon Jr.FLL üritusel osalemine. Meeskondi intervjueerivad üritusel Vabatahtlikud Ülevaatajad, kes küsivad nende LEGO mudeli ja Näita Mind plakati kohta. Kõigi meeskondade saavutusi tähistatakse koos ning keegi ei lahku auhinnata. Kuigi Jr.FLL üritusel osalemine ei ole kohustuslik, julgustame kindlasti kõiki meeskondi sellest osa võtma. Lisaks võivad meeskonnad oma tehtud tööd näidata Jr.FLL Online Showcase internetilehel: http://jrfllshowcase.usfirst.org/.

Robootikapäeval saab osaleda AHHAA majapiletiga.