Tööpakkumised

Tööpakkumine: SA Teaduskeskus AHHAA juhatuse liige 

Töö kirjeldus

Juhatuse liikme ülesanneteks on Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA juhtimine vastavalt kaheliikmelise juhatuse tööjaotusele, sh:

 • AHHAA haldusküsimuste (sh personalitöö alaste küsimuste) lahendamine ja selleks vajalike vahendite kavandamine
 • sihtasutuse planeerimisdokumentide ettevalmistamine
 • näituste kureerimine
 • juhatuse esimehe asendamine tema äraolekul.
 

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad)
 • avaliku sektori tööpõhimõtete tundmine 
 • vähemalt viieaastane organisatsiooni juhtimise kogemus ning kogemus teaduse populariseerimise valdkonnas
 • väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
 

Lisainfo

Kandideerijatel palume esitada Nõukogu esimehele aadressile mart.laidmets@hm.ee märgusõnaga „Juhatuse liige“ hiljemalt 02.maiks järgnevad digitaalselt allkirjastatud dokumendid:

 • avaldus
 • motivatsioonikiri
 • elulookirjeldus
 • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia

Tööle asumise aeg: 01.07.2017