P-N 10-19
R-L 10-20
22.06 avatud 10-17
23.06 avatud 10-17
24.06 avatud 12-20

Sea Change

Sea Change on Euroopa Komisjoni Horisont 2020 fondi poolt rahastatud üle-Euroopaline projekt, mida koordineerib Suurbritannia merebioloogia assotsiatsioon- The Marine Biological Association. Projekti kogupikkuseks on kolm aastat alates 2015. aastast ja sinna on kaasatud 17 erinevat partnerorganisatsiooni üheksast Euroopa riigist, sh Teaduskeskus AHHAA.

Projekti Sea Change eesmärgiks on tõsta elanikkonna teadlikkust merekeskkonna olulisuse üle ja pöörata tähelepanu jätkusuutlikule ja vastutustundlikule merekeskkonna kasutamisele.

Merekeskkonna kui ressursi efektiivne, kuid jätkusuutlik kasutamine tuleneb kogu elanikkonna ühtsest arusaamast selle tähtsuse üle. Projekti Sea Change tegevused toetavad eesmärki luua keskkond, mis arvestab ja toetab erinevate valdkondade tegevuses vastutustundliku ja säästva merekeskkonna kasutamise põhimõtetega.

Sellest tulenevalt keskendub projekt järgmisele:

  • Merekeskkonna ja inimese tervise vahelise seose uurimisele
  • Sotsioloogiliste uurimuste teostamisele, et selgitada inimeste ootusi, arvamusi ja põhimõtteid merekeskkonna tähtsuse üle
  • Koostööle merekeskkonna eest vastutavate võtmeisikute ja organisatsioonidega ning nende kaasamisele tegevustesse
  • Käed-külge tegevuste välja töötamisele, mis tõstavad avalikkuse teadlikkust mere olulisusest.
Sündmused 

Tulemas:
13.06.2017
 projekti workshop ECSITE'i (European Network of Science Centres and Museums) aastakonverentsi eelkohtumisel (Porto, Portugal). Loe lähemalt ja registreeru siin.

Toimunud:
22.-24.03.2017 -
tasuta keskkonna- ja meresporditeemaline laager. Lisainfo: noored@ahhaa.ee

Kontaktid ja lisainformatsioon

Projekti AHHAA-poolne esindaja on AHHAA välisrahastuse koordinaator Helin Haga, helin.haga@ahhaa.ee.
Detailne informatsioon: Jon Parr, Marine Biological Association of the United Kingdom (MBA), jpar@MBA.ac.uk

Projekti SeaChange tegevustega saab tutvuda projekti uudiskirjade vahendusel siit.

Vaata ka: www.seachangeproject.eu/