HYPATIA

Tüdrukud reaalteadustesse!

AHHAA alustab tööd uue, tüdrukutes teadushuvi sütitava projektiga HYPATIA 

„Elu on kui pidev lahti rullumine ja mida kaugemale me rändame, seda paremini me tõde mõistame. Parim ettevalmistus selleks, et hakata aru saama nähtustest, mis asuvad meist kaugel, on saada esmalt aru nähtustest, mis asuvad meie käeulatuses,“ Hypatia.

Hypatia oli matemaatik, astronoom ja filosoof, kes sündis Kreekas vahemikus 350-414 aastat e.m.a. Teadus- ja innovatsioonirahastuse programmi Horisont 2020 raames läbi viidav projekt HYPATIA ongi just selle silmapaistva naisteadlase isiksusest ja mõttelaadist inspireeritud.

Uuringute käigus on leitud, et noortele inimestele teadussaavutustest rääkimisel ei kohelda poisse ja tüdrukuid võrdselt. Lisaks ei ole paljudel Euroopas elavatel noortel täielikku ülevaadet, milliseid erinevaid elukutseid teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika sfääris (nii nimetatud STEM-valdkonnas) valida on võimalik ja milliseid oskusi need elukutsed vajavad. Need kaks näitajat mõjutavad ka seda, kui paljud tüdrukud teadusega seotud erialadel õppima ja töötama asuvad.

Projekt HYPATIA raames leiavad koolides ja koolikeskkonnast väljas tegevused, mis on suunatud 13- kuni 18- aastastele tüdrukutele. Projekti eesmärgi saavutamiseks ühendavad jõud erinevad teaduskeskused ja –muuseumid, koolid, teadusasutused ja tööstusettevõtted, mis asuvad tegema koostööd soolise võrdõiguslikkuse ekspertide ja projekti haaratud teismelistega. Igale projekti osapoolele luuakse tegutsemisjuhised, mis aitavad neil korraldada ja läbi viia mõlemaid sugupooli kaasavaid tegevusi, programme ja sündmusi.

Projekti kaasatud osapooled jagavad HYPATIA kohta lisateavet (ning levitavad kokku pandud juhismaterjale) ka erinevates Euroopa linnades toimuvatel projektikohtumistel.

Projekti juhib Hollandi teaduskeskus Nemo, tegevustega on seotud 19 projektipartnerit, kellest 10 on konsortsiumi liikmed ja 9 kolmandad osapooled. Euroopa teaduskeskuste ja –muuseumide katusorganisatsioon Ecsite vastutab projekti sisu tutvustavate tegevuste läbiviimise eest. Projektipartnerid loovad ühtekokku 14 tugipunkti üle Euroopa, mille missiooniks on jõuda erinevate sihtgruppideni ja täita projekti olulisim eesmärk – innustada tüdrukuid teaduse vastu huvi tundma.  


HYPATIA esimene noortekohtumine AHHAAs toimus 1. juunil. Vaata lähemalt siit.

Projekti ametlik koduleht ja sotsiaalmeedia leheküljed on loomisel. 

1. novembril korraldas poliitikauuringute keskus PRAXIS koolituse "Kuidas murda soostereotüüpe koolikeskkonnas". Loe HYPATIA AHHAA-poolse esindaja Helin Haga arvamuslugu SIIN.

Uudiskirjad

Projektiga seotud sündmused

  • Tagurpidi teaduskohvik. 30. märtsil 2017 kell 18.30 Genialistide Klubis. Loe lähemalt siit.
  • TeadusAmps!
25. septembril 2106 kell 12-15 kohvikus Krempel (Rüütli 12, Tartu). 
TeadusAmps on osa Teadlaste Öö Festivali kavast! Loe sündmuse kokkuvõtet siit.

KajastusedKontaktid ja lisainformatsioon

Projekti AHHAA-poolne esindaja on AHHAA välisrahastuse koordinaator Helin Haga, helin.haga@ahhaa.ee.

Galerii