HYPATIA

NB! 23.-25. augustini toimub AHHAAs HYPATIA ja Teadlaste Öö festivali õpetajakoolitus. Loe lähemalt allpool asuvast sündmuste rubriigist

Tüdrukud reaalteadustesse!

AHHAA alustab tööd uue, tüdrukutes teadushuvi sütitava projektiga HYPATIA 

„Elu on kui pidev lahti rullumine ja mida kaugemale me rändame, seda paremini me tõde mõistame. Parim ettevalmistus selleks, et hakata aru saama nähtustest, mis asuvad meist kaugel, on saada esmalt aru nähtustest, mis asuvad meie käeulatuses,“ Hypatia.

Hypatia oli matemaatik, astronoom ja filosoof, kes sündis Kreekas vahemikus 350-414 aastat e.m.a. Teadus- ja innovatsioonirahastuse programmi Horisont 2020 raames läbi viidav projekt HYPATIA ongi just selle silmapaistva naisteadlase isiksusest ja mõttelaadist inspireeritud.

Uuringute käigus on leitud, et noortele inimestele teadussaavutustest rääkimisel ei kohelda poisse ja tüdrukuid võrdselt. Lisaks ei ole paljudel Euroopas elavatel noortel täielikku ülevaadet, milliseid erinevaid elukutseid teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika sfääris (nii nimetatud STEM-valdkonnas) valida on võimalik ja milliseid oskusi need elukutsed vajavad. Need kaks näitajat mõjutavad ka seda, kui paljud tüdrukud teadusega seotud erialadel õppima ja töötama asuvad.

Projekt HYPATIA raames leiavad koolides ja koolikeskkonnast väljas tegevused, mis on suunatud 13- kuni 18- aastastele tüdrukutele. Projekti eesmärgi saavutamiseks ühendavad jõud erinevad teaduskeskused ja –muuseumid, koolid, teadusasutused ja tööstusettevõtted, mis asuvad tegema koostööd soolise võrdõiguslikkuse ekspertide ja projekti haaratud teismelistega. Igale projekti osapoolele luuakse tegutsemisjuhised, mis aitavad neil korraldada ja läbi viia mõlemaid sugupooli kaasavaid tegevusi, programme ja sündmusi.

Projekti kaasatud osapooled jagavad HYPATIA kohta lisateavet (ning levitavad kokku pandud juhismaterjale) ka erinevates Euroopa linnades toimuvatel projektikohtumistel.

Projekti juhib Hollandi teaduskeskus Nemo, tegevustega on seotud 19 projektipartnerit, kellest 10 on konsortsiumi liikmed ja 9 kolmandad osapooled. Euroopa teaduskeskuste ja –muuseumide katusorganisatsioon Ecsite vastutab projekti sisu tutvustavate tegevuste läbiviimise eest. Projektipartnerid loovad ühtekokku 14 tugipunkti üle Euroopa, mille missiooniks on jõuda erinevate sihtgruppideni ja täita projekti olulisim eesmärk – innustada tüdrukuid teaduse vastu huvi tundma.  

Projekt HYPATIA tegevusmoodulid

  Hypatia on Euroopa Liidu programmist Horizon 2020 rahastatud projekt, mis koondab ühiskonna eri huvirühmad, et tuua rohkem teismelisi, eriti tüdrukuid, loodus- ja täppisteaduste juurde nii koolis kui ka edasistes õpingutes ja tulevases karjäärivalikus.

  Projekti eesmärk on muuta viise, kuidas koolis ja väljaspool kooli kujundatakse noorte ettekujutust loodus- ja täppisteadustest, rohkem mõlemat sugupoolt kaasavaks. 

  Sissejuhatus

Tegevuste pakett on suunatud teismelistele ja mõeldud kasutamiseks õpetajatele, teadushuvihariduse juhendajatele, teadlastele ja ettevõtetele.

Tegevuste eesmärk on äratada noorte ja eriti tüdrukute huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) vastu ning pakkuda neile võimalust avastada mitmesuguseid LTTga seotud erialasid mõlemat sugupoolt kaasaval moel. Tegevusmoodulid sisaldavad erinevaid praktilisi tegevusi: teadusteemalisi töötube, mitteformaalseid arutelusid ja kohtumisi LTT asjatundjatega. 

Iga moodul koosneb kolmest osast:

 • tegevuse sisu selgitavad juhised
 • juhised, mis käsitlevad mõlema sugupoole kaasamist
 • juhised tegevuse läbiviimiseks

Juhistest võib leida praktilisi soovitusi, kuidas sooteemasid ja soolisi erinevusi noortega arutada, tuge ja nõuandeid juhendajatele, kuidas iseenda stereotüüpidest üle saada, ning strateegiaid grupidünaamika suunamiseks.


Tegevused ja juhised
  Tõlkinud Inga Kukk ja Kai Kaljumäe.

UudiskirjadProjektiga seotud sündmused

Tulevased sündmused

23.-25.08.2017 ÕPETAJAKOOLITUS

Teadlaste Öö festival korraldab koolituspäeva, mille raames tutvustatakse festivalist osa võtvatele kultuuri-, teadus- ning haridusasutustele haridusprogrammi “TeadusBoost ja punaseks”. Koolitus on mõeldud kõigile neile, kes soovivad oma asutuses Teadlaste Öö festivali nädala jooksul läbi viia haridusprogrammi kuuluvaid tegevusi.  

„TeadusBoost ja punaseks“ on ülesannete kogum klassiruumis, kodus või hoopiski õues läbi viidavatest teaduseksperimentidest, töötubadest ning projektidest. Tegevusi on kokku ligikaudu 60 ning kestvuse osas varieeruvad need 15 minutist kuni nädalapikkuse ettevõtmiseni. Iga tegevuse kohta on koostatud juhend, millel on vaja mineva materjali loetelu, tegevusjuhis ning lisainfo, selle kohta, milline on tegevuse teaduslik taust. Sel aastal tutvustame lisaks Teadlaste Öö festivali töötubadele ka tüdrukuid reaalteadustega tegelema innustava projekti HYPATIA töötube ning merekeskkonna kaitsele suunatud projekti Sea Change tegevusi, mis on “TeadusBoost ja punaseks” haridusprogrammi lisandunud.

Koolitusel osalejad saavad köidetud paberkoopiad kõigist programmi kuuluvatest tegevustest ning ülejäänud huvilistele saame saata digifailid. 

Koolituse kestvus on ca 4 ja pool tundi (sh kohvipausid ja lõunasöök). Selle käigus vaatame üle programmi ning proovime läbi igat eri tüüpi tegevusi (töötuba, projekt ja teadusdemo). Koolituskuupäevad on 23.-25. august (igal päeval on sama sisu ja tegevused). Tutvu haridusprogrammidega lähemalt SIIN.

REGISTREERU SIIN: https://goo.gl/gJDMKJ 

Koolitusel osalejate arv on piiratud – igasse päeva mahub maksimaalselt 25 inimest, seega ootame igast asutusest 1-2 inimest (et kõik sooviavaldajad saaksid osaleda). Lingil avanevasse vormi märkige kindlasti kõik tulijad eraldi, siis teame ruumiga arvestada! Kui koolid on arvestanud, et töötube viivad läbi vanemate klasside õpilased, siis võib ka neid koolitusele saata/kaasa võtta (nemad ka kindlasti registreerida). 

Ajakava:

 • 11.15 Tervituskohv, kogunemine
 • 11.30 Festivali ülevaade, haridusprogrammi tutvustus
 • 11.50 Teadusdemo näitamine ja ühe näidisprojekti ülevaatus
 • 12.15 Sirutuspaus
 • 12.20 Töötuba
 • 13 Lõuna
 • 13.40 – Töötuba
 • 14.30 Sirutuspaus
 • 14.35 Töötuba
 • 15.25 Kokkuvõtted, materjalide ja lisainfo jagamine 

Kohvipausid ja lõunasöök on koolitusel osalejatele tasuta


Lisainfo: annika.vesselov@ahhaa.ee


Toimunud sündmused
 • Tagurpidi teaduskohvik. 30. märtsil 2017 kell 18.30 Genialistide Klubis. Loe lähemalt siit.
 • TeadusAmps!
25. septembril 2106 kell 12-15 kohvikus Krempel (Rüütli 12, Tartu). 
TeadusAmps on osa Teadlaste Öö Festivali kavast! Loe sündmuse kokkuvõtet siit.

Kajastused


HYPATIA esimene noortekohtumine AHHAAs toimus 1. juunil. Vaata lähemalt siit.

Projekti ametlik koduleht ja sotsiaalmeedia leheküljed on loomisel.

1. novembril korraldas poliitikauuringute keskus PRAXIS koolituse "Kuidas murda soostereotüüpe koolikeskkonnas". Loe HYPATIA AHHAA-poolse esindaja Helin Haga arvamuslugu SIIN.


Kontaktid ja lisainformatsioon

Projekti AHHAA-poolne esindaja on AHHAA välisrahastuse koordinaator Helin Haga, helin.haga@ahhaa.ee.

Galerii