Energia Avastuskeskuses

28.09

Millal?

Mis?

Kus?

Pääse?

18:30

19:30

20:30

Uus ja haarav teadusteater "Peadpidi füüsikas"

Peadpidi füüsikas programmiga tutvustame koolifüüsika alateemasid valguse, elektri, mehaanika ja soojuse teemasid.

Programm lähtub õppekavast ning selles tehakse katseid, mis kirjeldatud K. Saksa, A. Baumeri
"Teistmoodi füüsikaraamatus"
Keskus on avatud kuni kell 21.00.

Energia Avastuskeskus, Põhja pst 29,

Sissepääs ja näitused piletiga,

Teadusteater tasuta!