Eesti Teaduste Akadeemia

Teadlaste Öö Eesti Teaduste Akadeemias
27. septembril kell 18-22
Kohtu 6, Tallinn

Muusikaline teaduskohvik Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6, Toompeal) ootab huvilisi alates kella 18-st.

 • Kell 18 avasõnad akadeemik Jüri Engelbrechtilt.
  Teadusajaloolane dr Erki Tammiksaar kõneleb teemal “Ajalooline sissevaade akadeemilisse ellu: Eesti teadus ja Eesti Teaduste Akadeemia”
  Tiina Rahkama: maja, kus me oleme.
 • Kell 19 avab sotsioloog professor Mikko Lagerspetz teemat “Muusika kui interaktsioon”.

  Muusika ühendab inimesi üheaegselt läbi elatud kogemuste kaudu ning meenutab selles vahetut (face-to-face) interaktsiooni. Aga ta on kommunikatsioon "mitte millestki" - muusikalised sündmused on semiootilised ainult niivõrd, kuivõrd nad esindavad midagi muud. Muusikasotsioloogia on muuhulgas ka seetõttu kaua huvitunud pigem muusika ümber toimuvast kui muusikast endast. Viimase paari aastakümne jooksul on ka sotsioloogid hakanud tähelepanu pöörama muusikale kui mitteverbaalsele ja kehalisele interaktsioonile.

  Muusikalised näited: Femme Quartet

 • Interaktsioon teadlastega kohvilaua ümber.
 • Soovijatele Akadeemia maja tutvustus.

Oodatud on täiskasvanud, tudengid ja gümnaasiumiõpilased. Kohtade arv on piiratud ning eelisõigus on eelregistreerunutel.
Registreerimine: Ülle Raud, tel. 5042 659, e-post: ylle.raud@akadeemia.ee.