Eesti Maaülikool 2013

Teadlaste Öö Eesti Maaülikoolis:


27. septembril kell 18-22
Erinevad asukohad (vt allpool)

Külalistele on sel õhtul avatud meie õppehooned, laborid, loomakliinik ja laudad, samuti näitame teadusteatrit. Oodatud on huvilised igas vanuses! Maaülikoolis saab Teadlaste Ööl kaasa lüüa järgmistes ettevõtmistes:

 • Mikromeierei (Kreutzwaldi 64)
  "Salapärane toidumaailm". Sel aastal oleme otsustanud meiereis teha eelkõige väikese "reisi" köögis leiduvate toiduainete maailma. Iga külastaja saab otsida ja leida vastuseid toiduteemalistele küsimustele läbi katsete ja maitsmise. Kõik etapid läbinud saavad meie poolt kaasa väikese meenetunnistuse.
 • Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond (Kreutzwaldi 64)
  1. Mitmenäoline kartul – näitame ning degusteerime, kui mitmenäoline võib olla meie üks põhilisi toiduaineid kartul.
  2. Kääritatud jookide imeline maailm.
 • Loomakliinik (Kreutzwaldi 62)

Tutvustame loomakliiniku töökorraldust ja lemmikute ravivõimalusi.

 • Zoomeedikumi anatoomiakogu (Kreutzwaldi 62)

Anatoomiakogu paljastab koduloomade ja ulukite skeletid ning kahjustatud organid

 • Märja veisekasvatuse katsefarm

Eesti Maaülikooli Märja katsefarmis saab uudistada suuri ja väikeseid lehmi ning tutvuda lüpsiroboti tööpõhimõttega.

 • Maaehituse osakond (Kreutzwaldi 5)

Saame teada, kuidas looduslik samaaegselt ka energiatõhus olla võib!
- Looduslikest materjalidest ehitiste konstruktsioonide kohapealsed kontrollimise võimalused.
- Puidu tugevusomaduste määramine.
- Kohalikud ehitusmaterjalid ja nende uurimine. Viktoriin.
- Looduslike ehitusmaterjalidega kokku sobivad viimistlusmaterjalid. Mäng lastele, viktoriin täiskasvanutele.
- Kohalike orgaaniliste soojusisolatsioonimaterjalide kasutamine elamute soojustamisel.

 • Tehnikainstituut (Kreutzwaldi 56)
  EMÜ Tehnikainstituut kutsub kõiki huvilisi katsetama ja töötubades osalema:

1. Soojuspumbad ja sisekliima.
2. Müra.
3. Katelseadmete katsetamine.
4. Arvjuhtimisega tööpinkide demonstratsioon.
5. Hüdro-pneumaatika töötuba.
6. Traktorite väljundparameetrite mõõtmine. Katsetuste demonstratsioon kl. 18.00-19.00.

 • Doktorantide teadusteater „Elus teadus“

Lisainfo ja täpsem kava Eesti Maaülikooli kodulehel!